Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
1.3.2018 alkaen

1.Rekisterinpitäjä:

Design Social Helsinki Oy
y-tunnus 2709119-2
Susitie 27 as 12
00800 HELSINKI
hello@designsocial.fi
+358442377499

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Ulla Kotila,
+358442377499

3. Rekisterin nimi:
Design Social Helsingin Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:
Asiakassuhteen hoitaminen, sopimuksen toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero), asema, yritys

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaus:

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokantoihin on pääsy vain Design Social Helsingin työntekijöillä.

10. Tarkastusoikeus:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Design Social Helsinki Oy:n rekisteristä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaaminen asiakasrekiterissä.

12. Rekisterissä olevien tietojen säilytysajat:
Asiakasrekisterissä olevat asiakastiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristä.